Моноклональні антитіла при псоріазі

Використовувати моноклональні антитіла при псоріазі почали не один рік тому і препарати на їх основі мають хороші відгуки. Всі препарати при псоріазі, що містять моноклональні антитіла, відносяться до категорії биомодификаторов імунної відповіді.

До них можуть бути зараховані і ті, що впливають на весь організм, і викликають, на відміну від моноклональних антитіл, системне пригнічення імунітету.

Нове в лікуванні псоріазу та створення подібного роду препаратів стало можливим у міру накопичення інформації про природу і механізми псоріазу.

Хоча до нашого часу все ще не в повній мірі з’ясовані всі «учасники» так чи інакше задіяні в процесах призводять до захворювання, зв’язок псоріазу і захворювань, обумовлених збоями і ушкодженнями в роботі імунної системи, ніким не оспорюється.

Існує також гіпотеза, що причини виникнення псоріазу носять аутоімунний характер, але з нею згодні не всі.

Моноклональні антитіла при псоріазі лікування

Істотна особливість моноклональних антитіл полягає в тому, що вони впливають направлено на конкретний ключовий компонент каскаду подій, що призводять до захворювання псоріаз.

Іншими словами, моноклональні антитіла при псоріазі — нове покоління високоефективних лікарських препаратів. Вони спрямовані на певну ціль – мішень пошкодженого механізму.

Мішень для специфічного впливу моноклональних антитіл логічно шукати в явищах, що спостерігаються при псоріазі, а саме в активному прискореному зростанні клітин шкіри і її запаленні.

Продемонстрована важлива роль у лікуванні псоріазу імунокомпетентних клітин (Т-клітини і їх детермінанти), а також протизапальних цитокінів у процесах проліферації клітин шкіри і супутніх запальних процесах.

З урахуванням цих даних і визначена стратегія застосування моноклональних антитіл при псоріазі, яка ведеться в двох напрямках:

  • вплив на цитокіни, які регулюють міжклітинні взаємовідносини та здійснюють передачу хімічних сигналів запалення і проліферації. Найбільшої уваги заслуговує фактор некрозу пухлин, відомий як альфа (TNF-A). Головний механізм дії моноклональних антитіл в цьому випадку спрямований на блокаду цитокінів;
  • вплив на функцію Т-клітин, або, конкретніше, на інгібування процесу активації Т-клітин.

Для ефективного використання імуномодуляторів при псоріазі бажано мати уявлення про їх структуру та орієнтуватися в загальноприйнятій міжнародній номенклатурі.

Моноклональні антитіла препарати при псоріазі

Всі препарати, що містять моноклональні антитіла, в своїй назві мають закінчення «…маб» (monoclonal antibody), додаткові літери наведені для деталізації їх особливостей та механізму дії:

  • «…ксимаб» — химерні моноклональні антитіла, що блокують TNF-A;
  • «…мумаб» — повністю людські (так звані гуманізовані) моноклональні антитіла, блокування TNF-A;
  • «…зумаб» — гуманізовані моноклональні антитіла.

Активно використовуються для лікування псоріазу, такі препарати мають моноклональні антитіла при псоріазі:

  • інфліксімаб (препарат Ремікейд), блокада TNF-альфа;
  • адалімумаб (препарат Хуміра), блокада TNF-альфа;
  • устекинумаб (препарат Стелара), блокада дії IL-23 і IL-12, блокада активації Т-клітин.

Під кінець хочу відзначити, що ціна на препарати, що містять моноклональні антитіла, дуже висока і купити їх досить проблематично.

Також Вам буде цікаво:

Leave a Comment