Що таке кров і з чого вона складається

Людський організм влаштований дуже складно. Елементарної будівельної часткою його є клітина. Об’єднання клітин, схожих по своїй будові і виконуваних функцій, утворює певний вид тканини. Всього в людському організмі виділяють чотири види тканин: епітеліальна, нервова, м’язова і сполучна. Саме до останнього виду і належить кров. Нижче у статті буде розглянуто, з чого складається кров у людини.

Загальні поняття

Кров є рідкої сполучної тканиною, яка постійно циркулює від серця в усі віддалені відділи людського організму і реалізує життєво значущі функції.

У всіх хребетних організмів вона має червоний колір (різного ступеня інтенсивності забарвлення), що купується внаслідок наявності гемоглобіну, специфічного білка, відповідального за перенесення кисню. Роль крові в організмі людини неможливо применшити, оскільки саме вона відповідає за перенесення в ньому поживних речовин, мікроелементів і газів, потрібних для фізіологічного перебігу процесів клітинного обміну.

[bsa_pro_ad_space id=17]

Основні складові крові

У будову крові людини присутні два головних компонента – плазма і розміщені в ній формені елементи декількох видів.

Внаслідок центрифугування крові можна побачити, що плазма – це прозорий рідкий компонент крові жовтуватого кольору. Її обсяг сягає 52 – 60% всього кров’яного обсягу. Склад плазми крові представлений на 90% водою, де розчинені білки, неорганічні солі, поживні речовини, гормони, вітаміни, ферменти і гази. І так з чого складається кров у людини.

Клітини крові бувають наступних видів:

[bsa_pro_ad_space id=42][bsa_pro_ad_space id=78][bsa_pro_ad_space id=11][bsa_pro_ad_space id=31][bsa_pro_ad_space id=34][bsa_pro_ad_space id=44][bsa_pro_ad_space id=47][bsa_pro_ad_space id=49] [bsa_pro_ad_space id=52][bsa_pro_ad_space id=55] [bsa_pro_ad_space id=57][bsa_pro_ad_space id=62] [bsa_pro_ad_space id=60][bsa_pro_ad_space id=65] [bsa_pro_ad_space id=67][bsa_pro_ad_space id=69][bsa_pro_ad_space id=76][bsa_pro_ad_space id=73]
  • Еритроцити (червоні кров’яні тільця) – міститься найбільше серед усіх клітин, їх значення полягає в транспорті кисню. Червоний колір пояснюється наявністю в них гемоглобіну.
  • Лейкоцити (білі клітини крові) – частина імунної системи людини, здійснюють його захист від патогенних факторів.
  • Тромбоцити (кров’яні пластинки) – гарантують фізіологічне протікання згортання крові.

Склад крові

Кров, оскільки в ній містяться білки і еритроцити, є в’язкою субстанцією, що відбивається на внутрішньосудинному тиску і швидкості циркуляції. Плинність крові визначається її щільністю і характером переміщення її клітин.

Так, пересування еритроцитів можливо як поодинці, так і групами у вигляді складених монет, групуються вони, переважно, в центрі судини. А лейкоцити, навпаки, розміщуються біля судинних стінок і розташовуються по одному.

Інтенсивність забарвлення крові залежить від рівня вмісту в ній кисню. Яскраво – червоний колір артеріальної крові обумовлений її збагаченням киснем в легенях. Після того, як насичена кров надходить у всі відділи організму, що в них відбуваються внутрішньоклітинні процеси, в ході яких еритроцити обмінюють у клітин кисень вуглекислий газ. Присутність останнього у венозній крові надає їй темний колір.

Загальний обсяг крові в організмі людини залежить від віку і комплекції людини. У дорослих людей з нормальною будовою тіла кількість крові становить в середньому 4 – 5 л.

Що забезпечує функціональність крові

Завдяки унікальності складу крові людини забезпечується життєдіяльність організму в цілому. Специфічний склад плазми робить можливим перебіг внутрішньоклітинних процесів обміну води, створення захисту організму (починаючи від запобігання масованих крововтрат допомогою згортання крові і закінчуючи імунними процесами, можливими завдяки наявності антитіл).

Еритроцити

Практично половина обсягу всіх клітин крові, присутніх в плазмі, припадає на частку еритроцитів. Оскільки в зрілих формах цих клітин відсутній ядро, їх форма у вигляді дисків, увігнутих з двох сторін в центрі. Діаметр еритроцитів становить 7,5 мкм. Завдяки своєрідній формі цих клітин площа їх поверхні збільшується, а це, в свою чергу, підвищує ефективність внутрішньоклітинних процесів газообміну.

Головна функція еритроцитів у складі крові полягає в транспорті кисню по всьому організму, що забезпечується наявністю в них залізовмісного білка гемоглобіну (білкова частина його називається глобином, а небелковая, в якій міститься залізо, – гем). Саме наявність іонів заліза робить можливим приєднання кисню.

[bsa_pro_ad_space id=18]

Коли кров з серця виходить у мале коло кровообігу і прямує в легені, відбувається її збагачення киснем. Після цього вона виходить у велике коло кровообігу і розносить молекули кисню у всі периферичні відділи організму. Після процесів внутрішньоклітинного газообміну кисень в еритроцитах заміщається вуглекислим газом і кров повертається назад у серце.

[bsa_pro_ad_space id=41][bsa_pro_ad_space id=38][bsa_pro_ad_space id=39][bsa_pro_ad_space id=35][bsa_pro_ad_space id=45][bsa_pro_ad_space id=48][bsa_pro_ad_space id=50][bsa_pro_ad_space id=53][bsa_pro_ad_space id=58][bsa_pro_ad_space id=63][bsa_pro_ad_space id=61][bsa_pro_ad_space id=66] [bsa_pro_ad_space id=68][bsa_pro_ad_space id=70] [bsa_pro_ad_space id=74][bsa_pro_ad_space id=77]

Формуються червоні кров’яні тільця в кістковому мозку, тривалість їх життя – 120 днів. Після закінчення життєвого циклу еритроцити гемолизируются в печінці і селезінці. Утворився в результаті руйнування гемоглобіну гем також піддається процесам розпаду. Так, іони заліза з нього надходять назад у кістковий мозок і повторно використовуються в процесах формування нових червоних клітин, а позбавлений заліза гем перетворюється в білірубін, який є пігментом жовчі, і бере участь в процесах травлення.

Патологія, при якій рівень еритроцитів у крові падає, називається анемією.

Параметри еритроцитів

Лейкоцити

Захисні чинники людського організму обумовлені наявністю в крові безбарвних клітин – лейкоцитів. Розрізняють два види лейкоцитів – гранулоцити (в їх цитоплазмі розміщуються гранули, а ядро розділене на сегменти) і агранулоціти (їх ядро правильної округлої форми). У свою чергу, кожен з цих видів поділяється на підвиди. Різновиди гранулоцитів – нейтрофіли, базофіли і еозинофіли. Серед агранулоціти розрізняють моноцити і лімфоцити.

Види лейкоцитів

Процеси утворення гранулоцитів протікають в кістковому мозку. Дозрілі клітини здатні до самостійного переміщення внаслідок вчинення амебоидных рухів, що дозволяє їм залишати кровоносне русло і виходити в тканини, де є запальний процес. Функція гранулоцитів полягає в захисті організму від хвороботворних бактерій.

Агранулоціти формуються не лише у кістковому мозку, але також і в селезінці і лімфатичних вузлах. Моноцити забезпечують процеси фагоцитозу, а лімфоцити виконують кілька функцій – виробництво антитіл та інтерферонів, активізують макрофаги та борються з атиповими, тобто раковими, клітинами.

У здоровому організмі кількість лейкоцитів найбільше. При формуванні патології, що супроводжується зниженням цього показника, фахівці вказують на розвиток процесу лейкопенії.

Тромбоцити

Тромбоцити є безбарвними пластинками, позбавленими ядра. Фактично – це фрагменти цитоплазми мегакаріоцитів (клітин-гігантів у кістковому мозку), які оточені клітинною мембраною. Форма тромбоцитів різноманітна – овальна, у вигляді сфери або паличок. Функція тромбоцитів полягає у забезпеченні згортання крові, тобто захисту організму від крововтрат.

Тромбоцити сприяють згортання крові

Кров — це швидко регенеруюча тканина. Оновлення формених елементів крові проходить в органах кровотворення, головний з яких — розташований у тазових і довгих трубчастих кістках кісткового мозку.

Які завдання виконує кров

Виділяють шість функцій крові в організмі людини:

  • Живильна кров доставляє від травних органів до всіх клітин тіла поживні речовини.
  • Видільна – кров забирає і забирає від клітин і тканин до органів виділення продукти розпаду і окислення.
  • Дихальна – транспорт кисню і вуглекислого газу.
  • Захисна – знешкодження патогенних організмів і отруйних продуктів.
  • Регуляторна – обумовлена перенесенням гормонів, які регулюють обмінні процеси та роботу внутрішніх органів.
  • Підтримка гомеостазиса (сталості внутрішнього середовища організму) – температура, реакція середовища, сольовий склад і т. п.

Значення крові в організмі величезна. Сталість її складу і характеристик забезпечує нормальне протікання процесів життєдіяльності. Щодо зміни її показників можна виявити розвиток патологічного процесу на ранніх етапах. Сподіваємося ви дізналися, що таке кров, з чого вона складається, і як вона функціонує в організмі людини.

[bsa_pro_ad_space id=56][bsa_pro_ad_space id=37]

[bsa_pro_ad_space id=72][bsa_pro_ad_space id=71][bsa_pro_ad_space id=29][bsa_pro_ad_space id=64][bsa_pro_ad_space id=59][bsa_pro_ad_space id=56][bsa_pro_ad_space id=54][bsa_pro_ad_space id=51][bsa_pro_ad_space id=46][bsa_pro_ad_space id=43][bsa_pro_ad_space id=37][bsa_pro_ad_space id=36][bsa_pro_ad_space id=31][bsa_pro_ad_space id=30][bsa_pro_ad_space id=29][bsa_pro_ad_space id=28][bsa_pro_ad_space id=27][bsa_pro_ad_space id=25] [bsa_pro_ad_space id=2][bsa_pro_ad_space id=3] [bsa_pro_ad_space id=4] [bsa_pro_ad_space id=6] [bsa_pro_ad_space id=9][bsa_pro_ad_space id=19] [bsa_pro_ad_space id=20]

Leave a Comment