Допплер УЗД при вагітності: суть та призначення методу

 • Суть методики
 • Розшифровка Допплер УЗД при вагітності
 • Як проводиться дослідження

В акушерстві провідне місце серед усіх додаткових методів функціонального дослідження займає ультразвукова діагностика. Завдяки їй значно знизилося число різних ускладнень з боку матері і дитини.

Допплер УЗД при вагітності — це методика ультразвукового дослідження, метою якого є визначення та оцінка кровотоку в матково-плацентарно-плодової системі, дозволяють своєчасно виявляти ранні порушення в ній.

Суть методики

Допплер УЗД, або доплерометрія (Доплерографія) базується на однойменному ефекті, сутність якого полягає у поширенні в досліджуваному об’єкті ультразвукових коливань заданої частоти, що генеруються п’єзоелементів датчика, у вигляді пружних хвиль.

Частина енергії цих хвиль, досягнувши межі двох середовищ, що мають різну ультразвукове опір, відбивається і сприймається тим же датчиком, а друга частина переходить кордон до сусідньої середу. Частота коливань хвиль, відбитих від нерухомої середовища, не змінюється і дорівнює первісній генерується частоті коливань.

Рухається назустріч ультразвуковим імпульсами середовище стикається з ними значно частіше, ніж нерухома, і частота коливань хвиль збільшується, у порівнянні з вихідною. При русі ж об’єкта в сторону, протилежну датчику, частота відбитих імпульсів по мірі віддалення стає все менше. Різниця частот відображених і генеруються хвиль називається допплерівським зсувом, який має позитивне значення в першому випадку і негативне — у другому. Ця величина прямо залежить від швидкості руху досліджуваного об’єкта і кута нахилу датчика.

Таким чином, ефект Доплера є характеристикою зміни частоти ультразвукових хвиль в результаті їх відбиття від об’єкта руху, що в медичному дослідженні використовується в цілях визначення швидкості кровотоку. Відбиваючою поверхнею, в цьому випадку служать переважно еритроцити.

Швидкість току крові неоднакова уздовж стінок судин і в центрі потоку. Крім того, вона різна для різних судин, наприклад, для судин пуповини і плаценти, маткових артерій і різних судин плода, під час систоли і діастоли (скорочення і розслаблення м’яза серця) і т. д.

Що показує доплерометрія?

Широкий спектр частот посилюється, обробляється ультразвуковим сканером і відображається на допплерограмме у вигляді графіка спектральних кривих швидкостей (дуплексне сканування). Останні відображають зміни середньої моментальної або найбільшою швидкостей кровотоку протягом одного серцевого циклу.

Існують і апарати колірного (триплексного) сканування, які перетворять сигнали не в графіки, а в зображення судин на моніторі в результаті картування різними кольорами (червоним і синім) різноспрямованих потоків крові — кольорове допплерівське картування. Доплер дає можливість знайти необхідний посуд, побачити його анатомічне розташування, особливості струму крові в певному органі і діагностувати відшарування плаценти, судинні мікроциркуляторні зміни в ній, вроджені серцеві вади у плода, обвиття її пуповиною шиї (у 25% породіль), порушення у плацентарних судинах і т. д.

Однак колірної метод не дозволяє розрахувати важливі показники швидкості кровотоку, тому при необхідності ці два види використовуються в комбінації. Достовірність доплерометрія в діагностиці негативних змін у стані плода, плаценти і матері, в середньому становить близько 73%.

Розшифровка Допплер УЗД при вагітності

На отриманому графіку зазначаються певні ділянки, проводяться розрахунки спеціальних показників (індексів) судинного опору, що характеризують кровообіг у певних судинах, і результати порівнюються з встановленими нормами.

Особливою цінністю про стан матково-плацентарного кровообігу має інформація, яка отримана при одночасному дослідженні стану кровотоку в артеріях пуповини, магістральних судинах головного мозку, аорті і внутрішніх сонних артеріях плода, а також в маткових артеріях.

В цілях оцінки стану струму крові використовуються в основному такі індекси:

 • А/В, або СДО — індекс систоло-діастолічного відношення, тобто відношення максимальної швидкості крові при систолі (А) до кінцевої її швидкості під час діастоли серця (В).
 • (А-В)/А, або ІР — індекс опору, або резистентності.
 • (А-В)/М, або ПІ — пульсаційний індекс, у якому М означає середню швидкість току крові за один серцевий цикл.
 • Розроблено показники норми Допплер УЗД при вагітності для основних судин і термінів, наприклад:

  СДО в нормі становить:

  • для аорти 27-29 тижнів — 5,6 ± 0,7; у 30-32 тижні — 5,40 ± 0,51; 33-35 тижнів — 5,22 ± 0,70; 36-41 тижні — 4,90 ± 0,40;
  • для пуповинній артерії— 3,20 ± 0,3; 2,86 ± 0, 48; 2,50 ± 0,33; 2,12 ± 0,26 відповідно;
  • для маткових артерій— 1,83 ± 0,32; 1,76 ± 0,50; 1,70 ± 0,30; 1,65 ± 0,25 відповідно.

  Середній ІР аорти плода — 0,75; для середньої мозкової артерії від 22 тижнів вагітності до пологів ІР складає 0,773, СДО — > 4,4.

  В залежності від цих показників визначається ступінь порушення матково-плацентарного і плодно-плацентарного видів кровообігу:

 • IA — порушений матково-плацентарний кровотік при збереженому плодно-плацентарному.
 • ІБ — порушений плодно-плацентарний кровотік при збереженому матково-плацентарному.
 • II — порушені обидва види кровотоку, але не до критичного значення.
 • III — критична ступінь порушення плодно-плацентарного кровотоку при порушенні або збереження матково-плацентарного.
 • Критеріями діагностики матково-плацентарного кровообігу є зниження швидкості току крові в артеріях матки під час діастоли м’язи серця, плодно-плацентарного — в артеріях пуповини (від нульового до від’ємних значень). Прогресування патології веде до цих змін у період не тільки діастоли, але і систоли, а також до збільшення їх тривалості.

  Як проводиться дослідження

  Показаннями є наявність:

  • цукрового діабету, судинних захворювань аутоімунної етіології, ниркової патології, підвищеного артеріального тиску;
  • ускладнень перебігу теперішньої вагітності — маловоддя, водянка або багатоплідність, передчасне дозрівання або прирощення плаценти, переношування вагітності;
  • невідповідності розвитку плода термінах вагітності, підозри на вади його розвитку або хромосомні захворювання, обвиття пуповини навколо шиї плоду і/або її аномалій, внутрішньоутробної гіпоксії плода, незадовільних або сумнівних результатів проведення кардиотокографического (КТГ) дослідження стану плоду;
  • резус-сенсибілізації, гестозу;
  • обтяженого акушерського анамнезу при минулих вагітностях — гестози, затримка внутрішньоутробного розвитку плода, різні аномалії його розвитку або пуповини, невиношування вагітності;
  • віку жінки більше 35 або менше 20 років.

  Спеціальна підготовка не потрібна. Протипоказання відсутні. Проводити УЗД можна при повному і порожньому сечовому міхурі, натщесерце або після прийому їжі.

  Як роблять УЗД Доплера?

  Воно зовні мало чим відрізняється від звичайного, знайомого всім жінкам, ультразвукового дослідження і триває протягом 15-30 хвилин. Здійснюється процедура в горизонтальному положенні на спині після змазування поверхні живота спеціальним гелем: для кращого контакту шкіри з датчиком апарату. Вона безпечна для майбутньої матері і плода.

  На якому терміні вагітності проводять доплерометрія?

  Проведення цього методу дослідження можливо не раніше 20-го тижня, тобто після остаточного формування плаценти, але найбільш інформативним воно є в період інтенсивного росту плода, який відбувається з 27-го по 34-й тиждень вагітності.

  Для ранніх виявів патологічних змін в матково-плацентарно-плодової системі грубого характеру Доплер, як правило, проводять на 20-24 тижні, а на 30-й-34-му тижні — у комплексі з УЗД.

  Можливість використання доплерометрії протягом всієї вагітності, простота застосування та безпека, в тому числі і на ранніх її термінах, при високій діагностичної і прогностичної інформативності зробили цю методику дослідження кровообігу незамінною в акушерській практиці.

  loading…

  Також Вам буде цікаво:

  Leave a Comment