Показники крові при цирозі печінки

Показники крові при цирозі печінки
Цироз печінки – це досить поширена патологія і одна з найбільш частих причин смерті. Серед усього різноманіття ознак даного захворювання виділяються різні лабораторні дослідження.

Які аналізи показують цироз печінки

У діагностиці цирозу допомагають багато дослідження: загальний аналіз сечі, крові, аналізи калу, але головними є різноманітні біохімічні аналізи.

[bsa_pro_ad_space id=17]

Певною мірою можуть допомогти і імунологічні дослідження: вони необхідні для встановлення причини цирозу.

Крім того, показники аналізів при цирозі печінки: білірубіну, альбуміну, протромбінового часу поряд з іншими ознаками допомагають встановити ступінь тяжкості захворювання.

Основним лабораторним дослідженням, яке допомагає діагностувати цироз печінки, залишається біохімічний аналіз крові.

[bsa_pro_ad_space id=42][bsa_pro_ad_space id=78][bsa_pro_ad_space id=11][bsa_pro_ad_space id=31][bsa_pro_ad_space id=34][bsa_pro_ad_space id=44][bsa_pro_ad_space id=47][bsa_pro_ad_space id=49] [bsa_pro_ad_space id=52][bsa_pro_ad_space id=55] [bsa_pro_ad_space id=57][bsa_pro_ad_space id=62] [bsa_pro_ad_space id=60][bsa_pro_ad_space id=65] [bsa_pro_ad_space id=67][bsa_pro_ad_space id=69][bsa_pro_ad_space id=76][bsa_pro_ad_space id=73]

Аналізи сечі при цирозі печінки

У зв’язку з тим, що патологія печінки не може не відбитися і на іншому організмі, зміни відбуваються і в загальному аналізі сечі. В активну фазу процесу там може виявитися білок, циліндри, а також еритроцити, лейкоцити, білірубін.

В нормальному аналізі сечі цих включень немає або вони зустрічаються в невеликій кількості: білок до 0,03 г, еритроцити – поодинокі, циліндри можуть бути тільки гіалінові, решта – патологія, лейкоцити – до 3 одиниць у полі зору у чоловіків і до 5 одиниць у жінок, білірубін відсутня зовсім.

Показники крові при цирозі печінки

В загальному аналізі крові при цирозі печінки відбуваються наступні зміни: знижується рівень гемоглобіну, в активну фазу підвищуються лейкоцити. У нормі гемоглобін у чоловіків тримається не нижче 130 г/л, а у жінок – не нижче 120 г/л, лейкоцити знаходяться в межах 4-9*10⁹/л.

При цирозі печінки відбувається прискорення ШОЕ більше 10 мм/год у чоловіків і понад 15 мм/год у жінок. Збільшення ШОЕ – швидкість осідання еритроцитів – найчастіше вказує на запальний процес в організмі.

Зміна ШОЕ при цирозі печінки пов’язане не тільки з власне запальними явищами, але і зі зміною білкового складу крові: зменшується вміст альбумінів.

Біохімія крові при цирозі печінки

Основним і найбільш специфічним змінам піддаються біохімічні показники крові при цирозі печінки. Відбувається зміна наступних значень:

 • Білірубіну – збільшуються всі його фракції
 • Трансаміназ – аланін – і аспартатамінотрансферази — збільшуються
 • Гамма-глутамілтранспептидази — збільшується
 • Лужної фосфатази — збільшується
 • Альбумінів — знижуються
 • Глобулінів — збільшуються
 • Протромбіну – зменшується
 • Протромбінового часу — збільшується
 • Сечовини — зменшується
 • Холестерину — зменшується
 • Гаптоглобин – збільшується
 • Специфічних печінкових ферментів – збільшуються

Який показник білірубіну при цирозі печінки? Білірубін – це продукт розпаду гемоглобіну з еритроцитів, який переробляється в печінці. Білірубін існує у двох формах: вільною і зв’язаною, крім того при розрахунку кількості білірубіну при цирозі печінки враховується і загальне значення.
Показники крові при цирозі печінкиУ крові білірубін існує у вільній формі, а в печінці відбувається його зв’язування і знешкодження, після чого з потоком жовчі він залишає печінку, а потім і повністю виводиться з калом. Т. к. це речовина має жовто-зелене забарвлення, саме воно обумовлює колір калових мас.

[bsa_pro_ad_space id=18]

Крім того, підвищення білірубіну при цирозі печінки пояснює і жовтизну шкірних покривів – даний продукт залишається здебільшого в незв’язаної формі і потрапляє з током крові до шкіри і слизових оболонок. Т. к. вільний білірубін є токсичною речовиною, він викликає свербіж шкіри.

[bsa_pro_ad_space id=41][bsa_pro_ad_space id=38][bsa_pro_ad_space id=39][bsa_pro_ad_space id=35][bsa_pro_ad_space id=45][bsa_pro_ad_space id=48][bsa_pro_ad_space id=50][bsa_pro_ad_space id=53][bsa_pro_ad_space id=58][bsa_pro_ad_space id=63][bsa_pro_ad_space id=61][bsa_pro_ad_space id=66] [bsa_pro_ad_space id=68][bsa_pro_ad_space id=70] [bsa_pro_ad_space id=74][bsa_pro_ad_space id=77]

Особливо небезпечно тривалий підвищення показників білірубіну при цирозі печінки для нервової системи. Багато в чому це пояснює виникнення печінкової енцефалопатії.

Норми білірубіну наведені нижче:

Загальний – 8,5 – 20,5 мкмоль/л

Вільний (непрямий) – до 17,1 мкмоль/л

Зв’язаний (прямий) – до 4,3 мкмоль/л

Показники білірубіну при цирозі печінки можуть у кілька разів перевищувати ці цифри, особливо це спостерігається по мірі прогресування захворювання.

Аналізи на ферменти при цирозі печінки

При цій патології відбувається підвищення всіх ферментів печінки: і специфічних і неспецифічних. Підвищення рівня неспецифічних ферментів може говорити не тільки про захворювання печінки, порушення же показників аналізів специфічних ферментів можливо тільки при цирозі печінки.

До неспецифічних ферментів відносяться трансамінази, гамма-глутамилтранспептидаза, лужна фосфатаза. Нормальні показники цих аналізів:

Гамма-глутамилтранспептидаза – до 61 МО/л у чоловіків і до 36 МО/л у жінок

Трансамінази – до 40 МО

Лужна фосфатаза – до 140 МО/л

У біохімії крові при цирозі печінки визначається підвищення рівня таких специфічних ферментів: аргиназа, фруктозо-1-фосфатальдолаза, нуклеотидаза і т. д. Вони є маркерами порушення функції печінки.

Цироз печінки викликає і інші зміни в біохімічному аналізі крові. Так, змінюється білковий склад крові: відбувається зниження альбумінів менше 40 г/л і підвищення глобулінів.

Сечовина знижується менше 2,5 ммоль/л, холестерин – менше 2 ммоль/л Підвищується гаптоглобин – показник запального процесу.

Які ще аналізи показують цироз печінки?

Крім перерахованих вище, з’являються зміни в гормональному статусі, а також імунологічні. При первинному біліарному цирозі в крові знаходять антитіла до митохондриальным мембран.

Гормональні зміни пов’язані з тим, що багато гормони синтезуються в печінці. Аналіз крові на гормони при цирозі печінки може виявити зниження кількості тестостерону та підвищення естрогенів.

Крім того, підвищується інсулін – речовина, яка відповідає за утилізацію глюкози.

Як визначити ступінь тяжкості процесу за аналізами?

Деякі показники крові використовуються для визначення ступеня тяжкості за Чайлд-П’ю. Це білірубін, альбумін, протромбіновий час. Певний рівень відповідає тому чи іншому кількості балів. Чим більше загальна сума балів, тим важче цироз.

У цій таблиці також враховуються й інші ознаки: асцит, енцефалопатія та харчування.

Який білірубін, альбумін, протромбіновий час та інші фактори забезпечують 1 бал при цирозі печінки? Показники білірубіну – менше 2 мг%, альбуміну – більше 3,5 г%, протромбіновий час (ПТВ) збільшено на 1-3 секунди (норма 11-16 секунд), асциту та енцефалопатії немає, харчування хороше.

2 бали дається за наступні показники: білірубін – 2-3 мг%, альбумін – 2,8-3,5 г%, ПТВ – збільшено на 4-6 с, асцит виражений помірно, енцефалопатія легкого ступеня, харчування середнє.

3 бали забезпечується цифрами: білірубін – більше 3 мг%, альбумін – менше 2,8 м%, ПТВ – збільшено більше, ніж на 6, асцит значний, харчування зниження аж до виснаження, енцефалопатія важка.

[bsa_pro_ad_space id=56][bsa_pro_ad_space id=37]

Загальна сума балів визначить клас цирозу печінки: 5-6 – A (легка ступінь), 7-9 – B (середня ступінь), 10-15 – C (важкий ступінь).

[bsa_pro_ad_space id=72][bsa_pro_ad_space id=71][bsa_pro_ad_space id=29][bsa_pro_ad_space id=64][bsa_pro_ad_space id=59][bsa_pro_ad_space id=56][bsa_pro_ad_space id=54][bsa_pro_ad_space id=51][bsa_pro_ad_space id=46][bsa_pro_ad_space id=43][bsa_pro_ad_space id=37][bsa_pro_ad_space id=36][bsa_pro_ad_space id=31][bsa_pro_ad_space id=30][bsa_pro_ad_space id=29][bsa_pro_ad_space id=28][bsa_pro_ad_space id=27][bsa_pro_ad_space id=25] [bsa_pro_ad_space id=2][bsa_pro_ad_space id=3] [bsa_pro_ad_space id=4] [bsa_pro_ad_space id=6] [bsa_pro_ad_space id=9][bsa_pro_ad_space id=19] [bsa_pro_ad_space id=20]

Leave a Comment